יום מתמטיקה בסימן חנוכה ב"ארזים"

יום מתמטיקה בסימן חנוכה

התקיים ביום שישי ה- 30/11/18