לוח צלצולים

שיעור

משעה

עד שעה

שיעור ראשון
8:00
8:45
שיעור שני
8:55
9:40
הפסקת אוכל
9:40
9:50
הפסקה
9:50
10:10
שיעור שלישי
10:10
10:55
שיעור רביעי
11:00
11:45
הפסקה
11:45
11:55
שיעור חמישי
11:55
12:40
שיעור שישי
12:45
13:30
הפסקה
13:30
13:40
שיעור שביעי
13:40
14:25
שיעור שמיני
14:25
15:10